Saugi gamyba

Darbo saugos priemonės: patalpų žymėjimo juostos, saugumo ženklai.