/ Žinynas  / ANSI
Posted on

ANSI

ANSI (American National Standards Institute) yra Amerikos nacionalinis standartų institutas. Tai privati organizacija, atsakinga už savanorišką pramonės standartų kūrimą. ANSI nustato saugos standartus daugeliems gaminių tipams. Šie standartai dažnai apima ženklinimo procedūras, įspėjančios informacijos ir duomenimų apie galimus pavojus pateikimą. ANSI taip pat nustato brūkšninio kodo spausdinimo ir tikrinimo standartus.

ANSI