/ Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „TML-LT“ įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau –Privatumo politika) pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite jūs patys.

Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „TML-LT“, rinkti ir naudoti jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika, rekomenduojame nesinaudoti UAB „TML-LT“ interneto svetaine www.tml.lt .

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „TML-LT“, juridinio asmens kodas 302758705 , adresas Bijūnų g. 19, 66226 Druskininkai, Lietuva, kontaktinio telefono Nr. +370 313 41133 , el. pašto adresas: info@tml.lt (toliau – UAB „TML-LT“, duomenų valdytojas arba mes).

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Ši Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Mes vadovaujamės pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;

4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Mes patvirtiname, kad www.tml.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

1. Vykdyti užsakymus ir kitus sutartinius įsipareigojimus;

2. Apdoroti jūsų užklausas;

3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainės funkcijas

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti atliekant pirkimą), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

• Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

• Teikiant paslaugas – mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina teikiamai paslaugai atlikti, pvz., logistikos įmonei pristatyti užsakytas prekes.

• Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

ASMENS TEISĖS

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@tml.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, jūs turite teisę pateikti mums raštu el. paštu info@tml.lt.

UAB „TML-LT“ gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

SLAPUKŲ POLITIKA SLAPUKAI. KAS TAI?

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus? Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu info@tml.lt. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus. Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

UAB „TML-LT” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020-06-08.