/ Žinynas  / autoklavavimas
Posted on

autoklavavimas

Autoklavavimas yra dažniausiai naudojamas sterilizavimo procesas, kuriame mikroorganizmams naikinti naudojama šiluma ir (arba) garai. Sterilizacija vyksta sandariai uždarytoje kameroje, kurioje pakeliama temperatūra ir tiekiamas karštas garas esant slėgiui.

autoklavavimas