/ Žinynas  / dielektrinis stiprumas
Posted on

dielektrinis stiprumas

Dielektrinis stipris yra izoliuojančios medžiagos elektrinio laidumo matas. Dielektrinis stipris apibrėžiamas kaip didžiausia įtampa, galinti sukelti elektros gedimą, ir išreiškiama voltais storio vienetui (mili arba mikronais). Kuo didesnis medžiagos dielektrinė stipris, tuo ji geresnė kaip izoliatorius.