/ Žinynas  / UL94
Posted on

UL94

UL 94 yra plastikinių medžiagų degumo saugos standartas, kuriame aprašomas prietaisų ir įrengimų komponentų testavimas. Šį standartą išleido UL (Underwriters Laboratories). Nustato medžiagos polinkį užgęsti arba plėsti degimą po to, kai mėginys užsidega. UL94 dabar suderintas su Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartais IEC 60707, 60695-11-10 ir 60695-11-20, taip pat su standartais ISO 9772 ir 9773.

UL (Underwriters Laboratories) yra pasaulinė organizacija, orientuota, kad gaminiai atitiktų įvairių gamintojų, mažmenininkų ir vartotojų bei kitų reguliuojančių organizacijų reikalavimus. Per pastaruosius šimtą metų UL sukūrė daugiau nei tūkstantį saugos standartų, skirtų apsaugoti vartotojus. Siekdama užtikrinti saugumą ir kokybę, organizacija reguliariai išbando milijonus gaminių.

DERAY DMS MT
CANUSA CFHR
DERAY I
DERAY PBF
DERAY I 3000
ECS NA201
DERAY HB
DERAY KSF
DERAY IHKT
ZEUS FEP-HS
ZEUS PEEKSHRINK
ZEUS PTFE-HS
CANUSA CEC
CANUSA CCB
DERAY PES
DERAY PAS
DERAY MTSR
DERAY VT220
DERAY VA-25
DERAY V25
DERAY KYF 190
DERAY PTFE
Canusa CBTH, Canusa CBTM
CANUSA CCH-A
CANUSA CCM-A
CANUSA CFW D
CANUSA CFM D
DERAY SPLICEMELT
DERAY IAKT
CANUSA CZT 200
DERAY GRIP
DERAY LSB
DERAY H