/ Žinynas  / D 412
Posted on

D 412

ASTM D 412 – Standartiniai bandymo metodai vulkanizuotų kaučiukų ir termoplastinių elastomerų savybėms įvertinti tempimo metu.