/ Žinynas  / RoHS
Posted on

RoHS

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva iš pradžių apribojo šešių pavojingų medžiagų, įskaitant šviną, gyvsidabrį ir kadmį, naudojimą. RoHS įsigaliojo 2006 m. liepos 1 d. Direktyva 2011/65/EB („RoHS 2“ arba „RoHS Recast“) pakeitė pradinę direktyvą, leisdama atnaujinti ribojamų cheminių medžiagų ir išimčių sąrašą, taip pat ja siekiama suderinti šiuos apribojimus su kitais ES reglamentais, įskaitant REACH.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)