/ Žinynas  / VDE 0303 part 3
Posted on

VDE 0303 part 3

VDE 0303 3 dalis yra Vokietijos standartas, aprašantis izoliacinių medžiagų elektrinio stiprumo nustatymo bandymo metodus.
3 dalis. Papildomi reikalavimai 1,2/50 µs impulsų bandymams.

DERAY DMS MT
DERAY KY 175
DERAY I
DERAY PBF
DERAY I 3000
DERAY HB
DERAY IHKT
DERAY PES
DERAY PAS
FTTM
DERAY MTSR
DERAY VT220
DERAY VA-25
DERAY V25
DERAY KYF 190
DERAY PTFE
DERAY SPLICEMELT
DERAY IAKT
DERAY GRIP
DERAY LSB
DERAY H